ID for me is ontstaan vanuit een maatschappelijke oogpunt. Een visie, die werd gecreëerd door ervaringsdeskundigheid maakte het mogelijk om begeleiding te bieden aan een doelgroep die vaak tussen wal en schip belandt. Ook werd er, na verloop van tijd, licht geworpen op de oorzaak van het explosief stijgend aantal (jongeren) cliënten met ernstige gedragsproblemen. ID for me werkt inmiddels proactief samen met de politie en recherche, coördinator mensenhandel, het veiligheidshuis en andere betrokken partijen. De samenwerking is niet zonder resultaat.

Kansen creëren voor cliënten die, door een of meerdere beperkingen, delicten of ander onwenselijk gedrag binnen algemene zorginstellingen plegen en- of vertonen, waardoor de mogelijkheid tot (her)plaatsing binnen een andere reguliere zorginstelling nagenoeg onmogelijk is. ID for me wil deze cliënten in veel gevallen binnen de open woonlocatie aan de Willem Loréstraat plaatsen om goed te kunnen observeren, preventief te kunnen handelen en de politie snel kunnen inschakelen bij delicten. De combinatie van professionele begeleiders, ervaringsdeskundigen, een continue observatie en een laagdrempelig beleid zorgen ervoor dat deze cliënten aansluiting lijken te vinden binnen een (onconventionele) zorginstelling. In veel gevallen leidt deze combinatie tot een succesvolle uitstroom.