Stichting Strong-ID | biedt dagbesteding aan op maat

Stichting Strong-ID | biedt dagbesteding aan op maat, aan cliënten uit specifieke doelgroepen. Door de laagdrempelige activiteiten die de cliënt uitvoert, krijgt hij of zij ook een voldaan gevoel. “De wekzaamheden” bestaan uit samen ontbijten, verantwoord, gezond en prijsgericht boodschappen halen en gezamelijk koken. Het koken gebeurt onder begeleiding van een gediplomeerde kok. Dit kan zowel individueel als in een groep.

Strong ID biedt ook dagbesteding in de vorm sport

Naast de dagbesteding in de keuken, en de schilder en- of onderhoudswerkzaamheden op locatie van Strong ID, bieden we u sport als dagbesteding. We bieden u dagbesteding in de vorm van algemeen bewegen, agressieregulatie en weerbaarheidstrainingen aan. De cliënt wordt hier zelfverzekerd door. Dat betekent dat de cliënt vertrouwen krijgt in wat hij of zij kan en wie hij of zij is. Hiermee probeert MentalSports een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van de cliënt. Dankzij een goede gezondheid worden de mogelijkheden, om hen in staat te stellen zelfredzaam te zijn, vergroot. Wanneer een cliënt zelfredzaam is geeft dit meer mogelijkheden tot succes op de arbeidsmarkt. De kans op een baan is groter en het salaris zal hoger zijn.

We bieden uitsluitend dagbesteding aan op locatie aan de Willem Loré- en de Bote van Bolswertstraat te leeuwarden. Door de verbouwing, van ons pand aan de Bote van Bolswertstraat, kunnen we u momenteel geen sport als dagbesteding bieden. 

Dagbesteding op maat aanvragen:

Wet langdurige zorg (WLZ):

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u graag dagbesteding? Vraag dan uw gewenste dagbesteding aan bij het ‘Zorgkantoor Friesland’. Dagbesteding is een vorm van ‘Langdurige zorg’.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):

U kunt mogelijk ondersteuning krijgen vanuit de Wmo. Hiervoor kunt u (op afspraak) naar de buurt- en dorpskamers. Hier zijn vrijwilligers en beroepskrachten van Amaryllis aanwezig. Zij kijken samen met u welke ondersteuning past bij uw situatie. Voor een voorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Vanuit een uitkering:

Informeer bij uw contactpersoon van de gemeente Leeuwarden naar de mogelijkheden voor ondersteuning bij het zoeken van werk of een opleiding.